MČR HROB 2020

12.–13. 12. 2020

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2020

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 12.–13. 12. 2020
Místo: Ústí nad Labem Střekov, Česká republika
Centrum závodu: Klubová restaurace u Karla IV.; GPS: 50°38'53.949"N, 14°3'5.875"E
Zařazení závodu:
 • Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu
 • 3. závod ČAR série 2020
 • Veřejný závod pro příchozí
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen obcemi Ústí nad Labem Střekov – Velké Březno – Lbín – Sebuzín.
Terén: Západní část Litoměřického středohoří, nadmořská výška 130–674 m. Středně hustě osídlená oblast s hustou sítí dopravních komunikací a cest. Krajina je místy zemědělsky využívána, vyskytují se zde rozlehlé pastviny.
Mapa: Speciálka pro HROB, měřítko 1: 25 000, e = 10 m, stav 12/2020, vodovzdorně upravená, rozměry zveřejníme v pokynech.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR v HROB se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2 osoby. Oba členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:
 • HH20 (MČR dvojic mužů do 20 let, narození po 12. 12. 2000)
 • HD20 (MČR smíšených dvojic do 20 let, narození po 12. 12. 2000)
 • DD20 (MČR dvojic žen do 20 let, narození po 12. 12. 2000)
 • HH (MČR dvojic mužů, bez omezení věku)
 • HD (MČR smíšených dvojic, bez omezení věku)
 • DD (MČR dvojic žen, bez omezení věku)
 • HH40 (MČR dvojic mužů nad 40 let, narození před 12. 12. 1980)
 • HD40 (MČR smíšených dvojic nad 40 let, narození před 12. 12. 1980)
 • DD40 (MČR dvojic žen nad 40 let, narození před 12. 12. 1980)
 • HH60 (MČR dvojic mužů nad 60 let, narození před 12. 12. 1960)
 • HD60 (MČR smíšených dvojic nad 60 let, narození před 12. 12. 1960)
 • DD60 (MČR dvojic žen nad 60 let, narození před 12. 12. 1960)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
Startovné:
Druh závoduZákladní startovné za dvojiciZvýšené startovné za dvojici
MČR HROB600 Kč800 Kč
Příchozí 2 etapy400 Kč600 Kč
Příchozí 1 etapa200 Kč300 Kč

Základní startovné platí v případě přihlášení a zaplacení do neděle 29. 11. 2020 24:00 hod. Od pondělí 30. 11. 2020 až do skončení prezentace budeme přihlášky přijímat jen omezeně (dokud nedojdou mapy) a za zvýšené startovné.
Pořadatelské ubytování: Organizátorům se podařilo zajistit tělocvičnu i se sprchami (vlastní spacák, karimatka) za cenu 100 Kč/os. a noc. Ubytování v objektu Hoření je nutno objednat v přihlášce do 29. 11. 2020.
Přihlášky: Výhradně pomocí on-line přihláškového systému na webu závodu.
Pro účely vytvoření registru sportovců ČAR bude od závodníků z České republiky systém vyžadovat vyplnění místa trvalého pobytu. Státní orgány budou časem ověřovat soulad registrovaného bydliště s adresou uvedenou v občance.
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Způsob platby: Abychom se vyhnuli placení v hotovosti na prezentaci, prosíme o uhrazení vložného (startovné, popř. půjčovné za čipy a objednané nocležné) bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky. Pozor, tento email přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. tomu, kdo je v přihlášce uveden jako první!
Prezentace: Pátek 11. 12. od 19:00 do 22:00areálu Hoření
Sobota 12. 12. a neděle 13. 12. mezi 8:00 až 9:00Klubové restauraci u Karla IV. na Střekově.
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Z Prahy do Ústí vlak jede hodinu a půl, na Střekov se dostanete pěšky nebo MHD. V okolí ZŠ jsou jen omezené parkovací možnosti, využijte parkoviště vyspecifikovaná v pokynech.
K překonání cca 6 km vzdálenosti mezi pořadatelským ubytováním a závodním centrem je možno využít MHD. Vhodné spojení doporučíme v pokynech.
V sobotu doporučujeme přijet s dostatečnou časovou rezervou, neboť start první etapy leží na kopci 3 km od shromaždiště. Alternativně lze využít MHD, bus č. 9 z Klíše (odj. 8:24 od Hlavního nádraží) do zastávky Nová Ves (příj. 8:41). Pořadatel zajistí odvoz svršků, malých baťůžků či tašek do cíle.
Upřesnění závodu a startů: Dvouetapový horský orientační běh dvojic s časovým limitem pro obě etapy 6 hod. 30 min.
Sobota 12. 12. 2020:
Free order s hromadným startem ve vlnách, první vlna startuje v 9:30.
Neděle 13. 12. 2020:
Trať s pevným pořadím kontrol. Pozor, změna!!! Nebude hendikepový start, ale opět vlny, první v 9:30. Detaily upřesníme v pokynech.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0.5 m.
Při závodě je možno použít SI čipy řady 5, 6, 8, 9, 10, 11 nebo SIAC.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Zapůjčení SI čipu si můžete objednat v přihlášce (půjčovné 60 Kč/ks, případě ztráty čipu budeme vybírat 1000 Kč).
Závodní a pozávodní občerstvení: Pro každou etapu máme domluveny 2 občerstvovací kontroly, minimálně jednu i pro kratší tratě. Nabídneme pouze nápoje: čaj, rum, bum! :-). V prostoru závodu se nachází několik studánek a pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Kvůli četným pastvinám a lidským obydlím nedoporučujeme pít vodu z potoků. Většina restaurací v závodním prostoru během víkendu otevírá až odpoledne, večer, nebo vůbec. V cíli dostanete čaj.
Způsob hodnocení: Aby tým mohl být klasifikován, musí oba jeho členové orazit všechny kontroly obou etap. Pořadí týmů ve výsledkové listině se určuje na základě součtu časů obou etap.
Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na prvním závodě ČAR série 2021, Brutus Extreme Orienteering (tým musí závodit ve stejném složení).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí sobota/neděle: Pavel Kurfürst/Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí sobota/neděle: Jan Tojnar/Pavel Kurfürst
Informace: Na webu: https://hrob-2020.krk-litvinov.cz/cs/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v prosinci 2020.