MČR HROB 2020

31. 10.–1. 11. 2020

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2020

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 31. 10.–1. 11. 2020
Místo: Ústí nad Labem Střekov, Česká republika
Centrum závodu: ZŠ Karla IV.; GPS: 50°38'54.130"N, 14°3'13.097"E
Zařazení závodu:
 • Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu
 • 3. závod ČAR série 2020
 • Veřejný závod pro příchozí
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen obcemi Ústí nad Labem Střekov – Velké Březno – Lbín – Sebuzín.
Terén: Západní část Litoměřického středohoří, nadmořská výška 130–674 m. Středně hustě osídlená oblast s hustou sítí dopravních komunikací a cest. Krajina je místy zemědělsky využívána, vyskytují se zde rozlehlé pastviny.
Mapa: Speciálka pro HROB, měřítko 1: 25 000, e = 10 m, stav 10/2020, vodovzdorně upravená, rozměry zveřejníme v pokynech.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR v HROB se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2 osoby. Oba členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:
 • HH20 (MČR dvojic mužů do 20 let, narození po 31. 10. 1980)
 • HD20 (MČR smíšených dvojic do 20 let, narození po 31. 10. 1980)
 • DD20 (MČR dvojic žen do 20 let, narození po 31. 10. 1980)
 • HH (MČR dvojic mužů, bez omezení věku)
 • HD (MČR smíšených dvojic, bez omezení věku)
 • DD (MČR dvojic žen, bez omezení věku)
 • HH40 (MČR dvojic mužů nad 40 let, narození před 31. 10. 1980)
 • HD40 (MČR smíšených dvojic nad 40 let, narození před 31. 10. 1980)
 • DD40 (MČR dvojic žen nad 40 let, narození před 31. 10. 1980)
 • HH60 (MČR dvojic mužů nad 60 let, narození před 31. 10. 1960)
 • HD60 (MČR smíšených dvojic nad 60 let, narození před 31. 10. 1960)
 • DD60 (MČR dvojic žen nad 60 let, narození před 31. 10. 1960)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
Startovné:
Druh závoduZákladní startovné za dvojiciZvýšené startovné za dvojici
MČR HROB600 Kč800 Kč
Příchozí 2 etapy400 Kč600 Kč
Příchozí 1 etapa200 Kč300 Kč

Základní startovné platí v případě přihlášení a zaplacení do neděle 11. 10. 2020 24:00 hod. Od pondělí 12. 10. 2020 až do skončení prezentace budeme přihlášky přijímat jen omezeně (dokud nedojdou mapy) a za zvýšené startovné.
Pořadatelské ubytování: Organizátorům se podařilo zajistit tělocvičnu i se sprchami (vlastní spacák, karimatka) za cenu 100 Kč/os. a noc. Ubytování v objektu Hoření je nutno objednat v přihlášce do 16. 10. 2020. Při nízkém počtu zájemců (méně než 40 osobonocí) může být pořadatelské ubytování bez náhrady zrušeno.
Přihlášky: Výhradně pomocí on-line přihláškového systému na webu závodu.
Pro účely vytvoření registru sportovců ČAR bude od závodníků z České republiky systém vyžadovat vyplnění místa trvalého pobytu. Státní orgány budou časem ověřovat soulad registrovaného bydliště s adresou uvedenou v občance.
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Způsob platby: Abychom se vyhnuli placení v hotovosti na prezentaci, prosíme o uhrazení vložného (startovné, popř. půjčovné za čipy a objednané nocležné) bankovním převodem na účet Krušnohorského rogainingového klubu Litvínov, vedený u FIO banky pod číslem: 2800039826/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky. Pozor, tento email přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. tomu, kdo je v přihlášce uveden jako první!
V případě platby zaslané na poslední chvíli předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Prezentace: Pátek 30. 10. od 19:00 do 22:00areálu Hoření
Sobota 31. 10. a neděle 1. 11. mezi 8:00 až 9:00budově ZŠ Karla IV. na Střekově.
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Z Prahy do Ústí vlak jede hodinu a půl, na Střekov se dostanete pěšky nebo MHD. V okolí ZŠ jsou jen omezené parkovací možnosti, využijte parkoviště vyspecifikovaná v pokynech.
K překonání cca 6 km vzdálenosti mezi pořadatelským ubytováním a závodním centrem je možno využít MHD. Vhodné spojení doporučíme v pokynech.
V sobotu doporučujeme přijet s dostatečnou časovou rezervou, neboť na start se buď pojede autobusem (povinná rouška), nebo vás čeká delší předstartovní výšlap do kopce. Podrobnosti upřesníme v pokynech.
Upřesnění závodu a startů: Dvouetapový horský orientační běh dvojic s časovým limitem pro obě etapy 6 hod. 30 min.
Sobota 31. 10. 2020:
Free order s hromadným startem ve vlnách, první vlna startuje v 10:00.
Neděle 1. 11. 2020:
Trať s pevným pořadím kontrol, týmy se ztrátou do 30 minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu, začátek v 9:30. Ostatní hromadně ve vlnách, detaily upřesníme v pokynech.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0.5 m.
Při závodě je možno použít SI čipy řady 5, 6, 8, 9, 10, 11 nebo SIAC.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Zapůjčení SI čipu si můžete objednat v přihlášce (půjčovné 60 Kč/ks, případě ztráty čipu budeme vybírat 1000 Kč).
Závodní a pozávodní občerstvení: Na trati pořadatel zajistí 1 až 2 občerstvovací kontroly. V prostoru závodu se nachází několik studánek a pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Kvůli četným pastvinám a lidským obydlím nedoporučujeme pít vodu z potoků. Většina restaurací v závodním prostoru během víkendu otevírá až v odpoledních nebo večerních hodinách.
Po doběhu dostanete pořadatelský čaj, a po závodě v Ústí nad Labem snad hladem a žízní neumřete.
Způsob hodnocení: Aby tým mohl být klasifikován, musí oba jeho členové orazit všechny kontroly obou etap. Pořadí týmů ve výsledkové listině se určuje na základě součtu časů obou etap.
Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na prvním závodě ČAR série 2021, Brutus Extreme Orienteering (tým musí závodit ve stejném složení).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí sobota/neděle: Pavel Kurfürst/Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí sobota/neděle: Jan Tojnar/Pavel Kurfürst
Informace: Na webu: https://hrob-2020.krk-litvinov.cz/cs/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v září 2020.