MČR HROB 2020

12.–13. 12. 2020

Pokyny

Logo ČAR

Pokyny Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2020

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Datum: 12.–13. 12. 2020
Místo: Ústí nad Labem Střekov, Česká republika
Centrum závodu: Klubová restaurace u Karla IV.; GPS: 50°38'53.949"N, 14°3'5.875"E
Zařazení závodu:
 • Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu
 • 3. závod ČAR série 2020
 • Veřejný závod pro příchozí
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen obcemi Ústí nad Labem Střekov – Velké Březno – Lbín – Sebuzín.
Terén: Západní část Litoměřického středohoří, nadmořská výška 130–674 m. Středně hustě osídlená oblast s hustou sítí dopravních komunikací a cest. Krajina je místy zemědělsky využívána, vyskytují se zde rozlehlé pastviny.
Mapa: Speciálka pro HROB, měřítko 1: 25 000, e = 10 m, stav 12/2020, vodovzdorně upravená, v sobotu rozměry A3, v neděli většina kategorií A4, formát A3 jen pro kategorie HH20, HH, HD, DD a HH40.
Zvláštní symboly: Zvláštní symboly
Popisy: Popisy kontrol budou vytištěny na závodních mapách.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě.
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR v HROB se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2 osoby. Oba členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
 • HH20 (MČR dvojic mužů do 20 let)
 • HD20 (MČR smíšených dvojic do 20 let)
 • DD20 (MČR dvojic žen do 20 let)
 • HH (MČR dvojic mužů, bez omezení věku)
 • HD (MČR smíšených dvojic, bez omezení věku)
 • DD (MČR dvojic žen, bez omezení věku)
 • HH40 (MČR dvojic mužů nad 40 let)
 • HD40 (MČR smíšených dvojic nad 40 let)
 • DD40 (MČR dvojic žen nad 40 let)
 • HH60 (MČR dvojic mužů nad 60 let)
 • HD60 (MČR smíšených dvojic nad 60 let)
 • DD60 (MČR dvojic žen nad 60 let)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na 1 etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na 1 etapu)
Pořadatelské ubytování: Ubytování v objektu Hoření, pouze pro ty, kteří si je objednali předem.
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Z Prahy do Ústí vlak jede hodinu a půl, na Střekov se dostanete pěšky nebo MHD. Ulice v okolí shromaždiště poskytují jen omezené parkovací možnosti, nicméně kdo přijede včas, ten uspěje. Větší odstavné plochy najdete v docházkové vzdálenosti, např. u nádraží Střekov (0.5 km od centra), popř. u hradu Střekov (1 km od centra, start 2. etapy).
K překonání cca 6 km vzdálenosti mezi pořadatelským ubytováním a závodním centrem je možno využít MHD, do zastávky Šafaříkovo náměstí vás zaveze bus č. 9 nebo trolejbusy č. 60 a 62.
V sobotu doporučujeme přijet s dostatečnou časovou rezervou, start první etapy leží na kopci 3 km od shromaždiště. Alternativně lze využít MHD, bus č. 9 z Klíše (odj. 8:24 od Hlavního nádraží) do zastávky Nová Ves (příj. 8:41, 500 m na start).
Prezentace: Pátek 11. 12. od 19:00 do 22:00areálu Hoření
Sobota 12. 12. a neděle 13. 12. mezi 8:00 až 9:00Klubové restauraci u Karla IV. na Střekově.
Šatny a WC: Klubové restauraci u Karla IV. na Střekově si budete moci odložit věci a dojít na toaletu. Do sálu nevstupujte v závodních botách!
V  místě sobotního startu si můžete ulevit v přilehlém lesíku, v neděli se startuje ve městě, kde je možné max. nenápadné vylulání.
Upřesnění závodu, startu a cíle: Dvouetapový horský orientační běh dvojic s časovým limitem pro obě etapy 6 hod. 30 min.
V sobotu 12. 12. 2020 Free order, vzdálenost na start 3 km/300 m převýšení po modrých fáborkách. Pořadatel zajistí odvoz svršků, malých baťůžků či tašek do cíle. Volné oděvy napytlujeme.
V neděli 13. 12. 2020 trať s pevným pořadím kontrol, vzdálenost na start 1 km/50 m. Startuje se na parkovišti hradu Střekov. Můžete zajet přímo tam, nebo ze shromaždiště dojdete po drátech dolů na konečnou trolejbusu a za kruhovým objezdem se napojíte na červenou značku.
Po oba dny hromadný start ve vlnách:
 • 1. vlna (kat. DD20, PO - start 9:30)
 • 2. vlna (kat. HD40, HH40, HD60 - start 9:40)
 • 3. vlna (kat. HH20, HD20, PZ, DD, HH - start 9:50)
 • 4. vlna (kat. HD, DD40, DD60, HH60 - start 10:00)
Cíl bude pokaždé na shromaždišti.
Délky tratí:
Kategorie Sobota Neděle
Délka [km] Počet kontrol Délka [km] Počet kontrol
HH20 18.8 13 20.79 13
HD20 16.1 11 18.97 10
DD20 16.1 11 14.48 12
HH 27.7 18 25.87 14
HD 23.5 14 21.93 14
DD 20.3 11 18.21 11
HH40 23.5 14 23.43 17
HD40 18.8 13 15.84 8
DD40 16.1 11 13.27 8
HH60 17.2 11 14.07 8
HD60 16.1 11 13.97 9
DD60 13.9 9 13.34 7
PZ 13.9 9 14.21 5
PO 15.9 9 13.27 8
Průběh závodu a systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0.5 m.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Před startem jsou závodníci povinni vynulovat a zkontrolovat si své SI čipy pomocí krabiček Clear a Check. Pořadatelé když tak poradí. Průchod kontrolou se označí vložením čipu do razící jednotky SI (musí bliknout a pípnout). Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30×30 cm a SI jednotkou zajištěnou ocelovým lankem.
Ihned po doběhu je každý závodník povinen orazit cílovou SI jednotku a poté si nechat vyčíst čip ve vyčítací jednotce ve stánku prezentace. I v případě, že závod vzdáte, musíte projít cílem a nahlásit se pořadatelům, aby nebylo nutno vyhlašovat celostátní pátrání!
Závodní a pozávodní občerstvení: V každé etapě budou 2 občerstvovací kontroly, minimálně jednu i pro kratší tratě. Nabídneme pouze nápoje (čaj, rum dokud nedojde). Delší kategorie si v sobotu i v neděli mohou na vlastní útraty dopřát pivo ve stánku na sjezdovce u Malečova. Většina restaurací v závodním prostoru ale během víkendu otevírá až odpoledne, večer, nebo vůbec.
V prostoru závodu se nachází několik studánek a pramenů (v mapě vyznačeny modrým kelímkem). Kvůli četným pastvinám a lidským obydlím nedoporučujeme pít vodu z potoků.
V cíli dostanete čaj, můžete si koupit i pivo.
Způsob hodnocení: Aby tým mohl být klasifikován, musí oba jeho členové orazit všechny kontroly obou etap. Pořadí týmů ve výsledkové listině se určuje na základě součtu časů obou etap.
Vítězové kategorií OPEN obdrží certifikát opravňující k bezplatnému startu na prvním závodě ČAR série 2021, Brutus Extreme Orienteering (tým musí závodit ve stejném složení).
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavitel tratí sobota/neděle: Pavel Kurfürst/Jan Tojnar
Hlavní rozhodčí sobota/neděle: Jan Tojnar/Pavel Kurfürst
Informace: Na webu: https://hrob-2020.krk-litvinov.cz/cs/ nebo na mobilu: 739 548 142
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci.
 • Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
 • Mějte na paměti, v jaké době akci pořádáme a chovejte se tak, abyste nedostali do problémů sebe ani nikoho jiného.